Skuteczne zarządzanie oparte na faktach dostarczanych online

Zarządzać zdalnie, ale jednocześnie efektywnie to dzisiaj kluczowe wyzwanie dla każdej branży. Szczególnie gdy pracownicy umiejscowieni są w rozproszonej strukturze.

Wiemy jak ciężka jest praca handlowców, serwisantów, kierowców pracujących często samotnie setki kilometrów od biura firmy Mamy świadomość, że w dłuższej perspektywie bez odpowiedniej ilości wizyt, godzin poświęconych na spotkania z klientami, wielu kilometrów tras nie osiągnie się zamierzonych celów.

Wiemy, że szkoda czasu … drogiego czasu pracowników i ich kierowników:
– na raportowanie, które może być automatyczne,
– na nieefektywne poruszanie się po swoim regionie
– na kontrolowanie, które traci sens przy transparentnym modelu dostarczania faktów
– na podsumowania, wyliczenia, analizy itp.,
jeżeli automatycznie zasilane dashboardy pokazują gotowe wnioski, pomocne do podejmowania skutecznych decyzji.

Z dedykowanym rozwiązaniem FleetConnect Twoje zarządzanie będzie efektywniejsze niż innych, a decyzje szybsze i trafniejsze. Dane, które bierzesz pod uwagę, będą faktami a nie deklaratywnymi okresowymi raportami i będą dostarczane online.

Wyniki bieżącej pracy będą automatycznie analizowane i dostępne na dashboardach w postaci wskaźników KPI, wykresach i weryfikacjach planów. Pozwoli to nie tylko na skuteczną, zdalną koordynację pracy, ale w ujęciu długookresowym pozwoli na weryfikację strategii i planów.

Skuteczne-zarzadzanie-online
Koordynacja-pracy-online

Koordynacja pracy online na jednym ekranie, na dedykowanym dashboardzie

W Platformie FleetConnect wystarczy jeden dedykowany dla Ciebie ekran abyś mógł na bieżąco zobaczyć jak przebiega praca Twojego
zespołu. Taki dostosowany dla Ciebie dashboard w postaci wykresów, rankingów, wskaźników KPI z możliwością filtracji np. segmentów rynku czy
podziałów na zespoły, pozwoli Ci na w pełni zdalne zarządzanie.

Oczywiście te same dane możesz analizować w perspektywie długookresowej, co umożliwia weryfikację planów, porównywanie okresów i obserwowanie
trendów.

Aplikacja mobilna dla zarządzających i koordynujących pracę

Wystarczy telefon komórkowy, aby w aplikacji FleetConnect na bieżąco monitorować wyniki pracy poszczególnych osób, realizację zleceń u konkretnych klientów czy z
perspektywy długookresowej odczytać realizację planów czy wartości wskaźników KPI. Aplikacja przygotowana jest zarówno w wersji Android jak i IOS. Dostęp do możliwych do odczytania informacji jest w pełni zarządzalny, także łatwy do dostosowania do struktury Twojej firmy.

Normy i reguły biznesowe

W Platformie FleetConnect możesz stworzyć własne normy pracy dotyczące czasu poszczególnych statusów, ilości zleceń, długości wizyt i przestojów itp. Praktycznie zakres możliwości jest tu nieograniczony, a założenia norm będą automatycznie sprawdzane i weryfikowane. Informacje o stopniu realizacji i odstępstwach otrzymasz za pośrednictwem wykresów, statystyk na dedykowanym dashboardzie.

Automatyczne raportowanie wizyt u klienta, wykonanych zleceń i dostaw

Wykorzystując możliwości Platformy FleetConnect nie musisz czekać na ręczne zaraportowanie wizyt u klientów, wykonywanych zleceń serwisowych czy zrealizowanych dostaw. Informacje otrzymasz online w czasie rzeczywistym. Otrzymasz również na bieżąco statystyki dotyczące pracy, weryfikację założonych planów czy analizę geo-marketingową bezpośrednio na mapach i dashboardach. Pozwoli Ci to na pełną koordynację i zarządzanie pracą terenowego zespołu w sposób szybszy i efektywniejszy niż Twoi konkurenci.

Automatyczne raportowanie oszczędzi również wiele czasu Twoim pracownikom, a dostęp do realnych danych dotyczących wykonanych zadań pozwolą im
na skuteczniejsze działania w terenie.

Raportowanie nie tylko na podstawie lokalizacji pojazdu

Nawet jeżeli dana wizyta u klienta nie zostanie automatyczne zaraportowana, ponieważ pojazd nie znalazł się w lokalizacji klienta, to w bardzo prosty sposób, za pomocą trzech kliknięć pracownik oznaczy wykonanie wizyty czy zlecenia z przyporządkowaniem do danego klienta. Takie statusy są na bieżąco widoczne w platformie, wizualizowane na dashboardach i mapach.

Automatyczne-raportowanie
Wzrost-efektywnosci-pracownikow

Wzrost efektywności pracowników w terenie

Platforma FleetConnect razem z aplikacją mobilną dla pracowników nie tylko oszczędzi im mnóstwo czasu związanego z bieżącym raportowaniem pracy, ale również umożliwi im efektywne planowanie swojej pracy. Niczym nie ograniczone grupowanie bazy klientów z wizualizacją na mapie pozwoli na stworzenie optymalnego harmonogramu wykonywania zadań i zarządzanie niezbędnymi przejazdami. Motywował do tego będzie bieżący podgląd aktualizowanych, okresowych wskaźników ilości wizyt dziennie czy ilości wizyt na 100 km przejazdów.

Transparentny model mierzenia efektywności i rozliczania pracy

W Platformie FleetConnect możesz stworzyć własny model rozliczania czasu pracy. Wykorzystać możesz własne plany i harmonogramy lub umożliwić pracownikom przyporządkowanie określonego czasu do konkretnych klientów korzystając z aplikacji mobilnej. Pozwoli to na uzyskanie pełnej informacji o faktycznym czasie realizowanych zadań i wizyt przez pracowników. Dodatkowo otrzymasz statystyki dla każdego Twojego klienta pokazujące ile czasu poświęcacie na jego obsługę. W aplikacji mobilnej pracownik może również definiować przejazdy i postoje jako prywatne lub służbowe jednocześnie przypisując je do danego klienta. Tworzy to transparentny i motywujący model rozliczania pracy oparty na automat ycznych i wiarygodnych danych online.

Wzrost satysfakcji Twoich Klientów

Dzięki Platformie FleetConnect otrzymasz statystyki dla każdego Twojego klienta pokazujące ile czasu poświęcacie na jego obsługę. Takie dane umożliwią jeszcze doskonalszą analizę ROI, pozwolą na efektywną segmentację rynku i dostosowanie oferty. W każdej chwili wiesz kto i kiedy ostatnio odwiedził danego klienta, wykonał zadanie serwisowe czy dostarczył do niego towar. Monitorowanie procesów wykonywania zadań podniesie jakość i wartość Twoich usług. Będziesz również w pełni zabezpieczony na wypadek zgłoszeń reklamacyjnych.

Powiadom Klienta kiedy do niego dojedziesz

Aplikacja mobilna Twojego pracownika umożliwia mu wysłanie do oczekującego go klienta bieżącej lokalizacji wraz z estymowanym czasem dojazdu. Punktem docelowym może być określony adres lub aktualna lokalizacja telefonu klienta, co pozwoli na wskazanie czasu dojazdów również do miejsc, który adres jest trudny do określenia (np. teren niezabudowany, pole, las itp.). Czas dojazdu uwzględnia aktualną sytuację i ruch na drogach. Dla klienta taka informacja umożliwi mu efektywne zaplanowanie czasu, a Twoim pracownikom ograniczy ryzyko nie zastania klienta.

Wzrost-satysfakcji-Twoich-Klientow

Formularz kontaktowy: