Zarządzasz flotą pojazdów – zbuduj strategię mobilności dla Twojej firmy, miej kontrolę nad jej realizacją

Dzisiejsze zarządzanie flotą to już nie tylko administrowanie pojazdami, często w małym stopniu powiązane z celami biznesowymi firmy. Współczesne wyzwanie to budowa strategii dystrybucji produktów i usług w miejscu i czasie najbardziej dogodnym dla klientów. Wymaga to stworzenia strategii mobilności uwzględniającej nie tylko własne środki transportu, ale również pojazdy wynajmowane i prywatne. Niezależnie od środków transportu musimy mieć również możliwość zdalnego i automatycznego raportowania czasu i miejsca wykonywanie pracy.

Zarządzanie zasobami flotowymi powinno jednocześnie uwzględniać skuteczność dla wspierania biznesu oraz efektywność operacyjną i kosztową. Wiedza oparta na faktach wspartych narzędziami analitycznymi umożliwi zdalne zarządzanie, kontrolę i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i zasobom firmy.

Zdefiniuj cele i normy efektywnościowe i kosztowe, wskaźniki KPI

Unikalną funkcjonalnością FleetConnect jest moduł definiowania celów, norm i współczynników KPI zarówno operacyjnych, eksploatacyjnych jak i kosztowych. Powyższe dane są automatycznie weryfikowane na bieżąco, ale również w długookresowej perspektywie. Analizę danych wspiera profesjonalne rozwiązanie BI (business intelligence), a wyniki przedstawiane są za pomocą dostosowywalnych dashboardów i raportów.

Zużycie paliwa – zaawansowana analiza

Utrata prawa jazdy, mandat kilka tysięcy PLN – NIE RYZYKUJ ! Monitoruj przekroczenia prędkości !

Konsekwencje szybkiej jazdy mogą się okazać katastrofą dla kierowcy i jego pracodawcy.

Stąd warto monitorować przekroczenia prędkości pojazdów firmowych z pomocą rozwiązania FleetConnect, która umożliwia :

– automatyczne i na bieżąco rejestrowanie przekroczeń w odniesieniu do znaków drogowych
– analizy i statystyki dla poszczególnych kierowców i dowolnie zdefiniowanych grup pracowników czy pojazdów
– łatwy do wdrożenia program motywacyjny dla kierowców dostępny na aplikacji mobilnej
– tworzenie rankingów kierowców, definiowanie norm bezpiecznej i ekonomicznej jazdy

W Platformie FleetConnect oraz aplikacji mobilnej dla kierowców takie działania są w pełni zautomatyzowane łącznie z kreowanie norm bezpiecznej jazdy, ocenami i rankingami kierowców.

Monitorowanie lokalizacji, eksploatacji i bezpieczeństwa pojazdów

Platforma FleetConnect pozwala na monitorowanie Twojej floty pojazdów w czasie rzeczywistym na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu. W zależności od ilości informacji, które potrzebujesz oraz zasadności trwałej instalacji dodatkowych urządzeń w pojeździe oferujemy :

  • Instalowane urządzenia podłączone do magistrali CAN
  • Urządzenia przenośne do łatwego podłączenia do  gniazda OBD lub gniazda zapalniczki
  • Aplikację mobilną dla kierowców umożliwiającą monitoring pracy, zarządzania pojazdami i bieżącą komunikację
fleetconnect
aplikacja mobilna

Zarządzanie efektywnością kosztową floty

Wszelkiego rodzaju koszty utrzymania floty pojazdów można dogłębnie przeanalizować w zestawieniu z wykonaną pracą w terenie, przebiegami, tankowaniami, ilością wizyt, zleceń itp., a  FleetConnect umożliwi ich wielopłaszczyznową analizę na jednym ekranie aktywnych dashboardów. Dla podjęcia właściwych decyzji pomocne będą przyjazne wykresy, wizualizacja trendów z możliwością importu danych do firmowych prezentacji. Takie wskaźniki jak całkowity koszt przejechania jednego kilometra czy dzienny koszt pojazdu będą dostępne na bieżąco.

Koszty i eksploatacja pojazdów w zależności od rodzaju dróg

Bezdyskusyjny jest fakt, iż parametry eksploatacji pojazdu bardzo się różnią w zależności czy jedziemy autostradą, w terenie niezabudowanym czy w zakorkowanym mieście.  Także trudno o realną ocenę średniego spalania pojazdu, oceny stylu jazdy kierowcy i innych parametrów eksploatacyjnych bez uwzględnienia typu drogi, a to Platforma FleetConnect  umożliwia na bieżąco.

Przekroczenia dopuszczalnych na znakach drogowych prędkości

Przekroczenia dopuszczalnych prędkości mogę nieść za sobą poważne konsekwencje. To przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców, ale również  koszty finansowe i biznesowe wskutek utraty prawa jazdy.  W Platformie FleetConnect automatycznie rejestrujemy i analizujemy wszystkie takie zdarzenia odnosząc się do limitów z taryfikatora mandatów i kary utraty prawa jazdy.

Analiza stylu jazdy kierowców

Nieodpowiedni styl jazdy to nie tylko narażanie bezpieczeństwa swojego i innych, ale również olbrzymi wpływ za koszty i awaryjność pojazdów. Rejestrowanie niebezpiecznych zachowań i analiza parametrów jazdy pozwala nie tylko zdalnie rozpoznać i ostrzec nieodpowiedzialnych kierowców, ale również ich edukować. Dedykowany moduł oceny stylu jazdy w Platformie i aplikacja mobilna kierowcy pokazują dobre i słabe strony oraz ranking kierowców. Dodatkowo ocena stylu jazdy zestawiona jest z innymi parametrami eksploatacyjnymi i kosztami utrzymania pojazdu, co obrazuje jej wpływ na średnie spalanie, awaryjność i ilość alertów diagnostycznych z pojazdu.

Alerty diagnostyczne oraz planowanie i koordynacja czynności serwisowych

W Platformie FleetConnect na bieżąco obserwujemy alerty diagnostyczne zgłaszane przez pojazd. Pozwala to na uniknięcie nagłych awarii i dodatkowych kosztów. Wszystkie czynności serwisowe, terminy ubezpieczeń i przeglądów mogą być zarejestrowane w systemie, a automatycznie przypomnienia zostaną wysyłane do wskazanych osób. Nawet przy setkach pojazdów i kierowców, koordynacja np. wymiany opon czy obowiązkowych przeglądów przebiegnie sprawnie i pod pełna kontrolą.

Rejestrowanie przejazdów prywatnych i służbowych – również z aplikacji na telefonie kierowcy

Często wskazane jest rejestrowanie typów przejazdów. Najczęściej  w podziale na służbowe i prywatne, ale również w określeniu wykonywania bądź nie zlecenia, przejazdów z lub bez ładunku itp. Platforma FleetConnect oprócz typowych rozwiązań polegających na zastosowaniu przełączników, pastylek czy kart RFID umożliwia bardzo proste definiowanie przejazdów w aplikacji mobilnej kierowcy. Takie rozwiązanie działa online, jest automatycznie widoczne w systemie i nie wymaga dodatkowych instalacji w pojeździe.  Może być również zastosowane razem z przenośnym urządzeniem monitorującym co pozwoli na rzeczywiste rozliczenie przejazdów pojazdami prywatnymi czy samochodami poddostawców usług transportowych.

aplikacja desktop
fleetconnect aplikacja mobilna

Zużycie paliwa – zaawansowana analiza

W Platformie FleetConnect dla kontroli zużycia i kosztów paliwa dedykowany został oddzielny moduł analityczny ze specjalnym dashboardem. Poza rejestracją tankowań, poziomu paliwa w zbiorniku czy średniego zużycia system umożliwia wielopłaszczyznową i długookresową analizę uwzględniającą typy dróg, styl jazdy kierowcy, przejazdy prywatne, konkretne trasy itp. Uzupełnieniem modułu paliwowego jest możliwość definiowania norm dotyczących tankowań, zużycia paliwa, przekroczeń prędkości i automatyczne ich weryfikowanie. Nie ma potrzeby generowania i przeglądania raportów gdyż dowolnie filtrowane dane wizualizowane są online na dashboardzie w postaci przyjaznych wykresów i wyliczanych wskaźników.

Dostosowywalne dashboardy, konfigurowalne raporty

Dashboardy, które możemy dostosować do Twoich potrzeb, aktywne z możliwością porównywania różnego typu danych w dowolnych okresach czasu są nowoczesnym narzędziem nie tylko szybkiego uzyskania informacji, ale wspierają podejmowanie ważnych decyzji . Ideą naszego rozwiązania jest oszczędzanie czasu i kosztów generowania i analizowania raportów, które zawierają tylko dane, dlatego  od razu zdecyduj co chcesz znaleźć, porównać, jakie normy i wskaźniki KPI chcesz zastosować. Oczywiście szanujemy tradycyjne podejście i w Platformie FleetConnect są również dostępne dowolnie konfigurowalne raporty.

Integracja z innymi systemami Klienta

Dostosujemy się do Twoich systemów, baz danych, procesów operacyjnych, które funkcjonują w Twojej firmie poprzez możliwość dwustronnej, bezpiecznej wymiany danych.  Zautomatyzowanie pozwoli na optymalizacje procesów, koordynację działań i efektywność biznesową.

Dostępność instalacji i serwisu w całej Polsce

Nasza sieć instalacyjna i serwisowa jest dostępna w całej Polsce. Usługi wykonywane są zarówno pod stałymi adresami, ale również jako serwisy mobilne, które mogą dotrzeć do ustalonych miejsc. W pełni koordynujemy  proces instalacji i serwisów, aby nie zakłócić bieżącej pracy Twoich kierowców.

Zdalne wsparcie użytkownika

Platforma FleetConnect jest aplikacją bardzo intuicyjną, niemniej gdybyś potrzebował jakiegokolwiek wsparcia to natychmiast pomożemy, zrobimy to w sposób zdalny na Twoim ekranie.

Pełne zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Jako administrator systemu będziesz miał możliwość pełnej kontroli nad uprawnieniami poszczególnych użytkowników, przekazując dostępy do wyznaczonych modułów platformy, pojazdów, kierowców, adresów  itp. W ten sposób na jednej Platformie FleetConnect mogą niezależnie pracować różne działy w firmie zachowując dostęp do określonych informacji. Pozwoli to przykładowo na udzielenie dostępu dla osoby rozliczającej przejazdy pracowników bez konieczności ujawniania bieżącej i historycznej lokalizacji pojazdów, wizyt u klientów, raportów itp.

zarządzanie flotą fleetconnect

Formularz kontaktowy: