Wiedza oparta na faktach i efektywność operacyjna dająca realną przewagę konkurencyjną

Gdy ważnym elementem strategii Twojej firmy jest realizacja zadań w terenie, bezpośrednie kontakty z klientami, prace serwisowych, budowlane czy dostawy towarów to efektywność tych prac bezpośrednio wpływa na konkurencyjność i wyniki finansowa Twojej firmy.

Nie da się skutecznie zarządzać nie potrafiąc zmierzyć nie tylko końcowego wyniku, ale również wielu parametrów i wskaźników, które mają na niego wpływ. Bardzo ważnym elementem jest tu:

wiarygodność danych – czy są to fakty, a nie deklaratywne dane rejestrowane w raportach i systemach CRM

aktualność danych – czy są automatycznie dostarczane online,  a nie  raportowane z jakimkolwiek opóźnieniem

W Platformie FleetConnect na bieżąco dostarczmy fakty, które są  raportowane automatycznie. Tych danych jest tak dużo, że przetwarzamy je za pomocą narzędzia analizy BI, a wyniki otrzymasz zaprezentowane w postaci wykresów, rankingów, wskaźników KPI na dostosowanych do Twoich potrzeb dashboardach. Takie narzędzie będzie wsparciem dla skutecznego zarzadzania procesami operacyjnymi i ich kosztami, efektywnością pracowników, floty pojazdów i maszyn pracujących w terenie.

Mierzenie biznesu, kluczowe wskaźniki wydajności KPI

Osiągane wyniki biznesowe, wielkość sprzedaży, ilość zleceń, ilość klientów w platformie FleetConnect możesz zestawić z realnymi danymi ilości spotkań handlowych, czasu spędzonego u klientów, podczas zleceń serwisowych czy na placu budowy.

Pozwoli to na pełną analizę czasu i kosztów poświęconych na  obsługę klienta, segment rynku, inwestycję czy pozyskanie jednego klienta.

Mierzalna stanie się również praca w terenie z realnymi danymi ile faktycznie czasu potrzebujesz na spotkania, pracę, dojazdy i ile realnie czasu wykorzystujesz pojazdy i maszyny.

Analizę i wnioski umożliwiają dedykowane dashboardy.

Koszty operacyjne Twojej aktywności w terenie

Skuteczne zarządzanie kosztami operacyjnymi ma bezpośredni wpływ na końcowy wynik finansowy. Mając pełną wiedzę jak wygląda praca w terenie i jakie koszty przyporządkowane są dla każdej aktywności bez problemu przeanalizujesz ile czasu i jakie koszty sprzedaży, serwisu czy dostaw towarów dedykujesz dla konkretnego klienta, segmentu rynkowego, kategorii zleceń serwisowych itp.

Długookresowe statystyki i wizualizacje na dashboardach umożliwią analizę wskaźników KPI i wielopłaszczyznową analizę udziałów poszczególnych  składników kosztowych. Rozwiązanie FleetConnect umożliwia również pobieranie danych z innych systemów i analizę ich w kontekście realnych wartości czasu pracy, ilości zleceń, czasu dojazdów itp.

Definiowanie norm i automatyczna ich weryfikacja

Znasz doskonale swój biznes i potrafisz zdefiniować reguły prawidłowej i efektywnej pracy swoich mobilnych pracowników czy też parku maszynowego. Stwórz je w dedykowanym do tego module w platformie FleetConnect. Reguły mogą dotyczyć wszelkiego rodzaju wielkości związanych z lokalizacją, czasem, parametrami maszyn i pojazdów czy też statusów, które pracownik definiuje na aplikacji mobilnej – praktycznie każdego parametru który w ramach platformy przetwarzamy.

Aplikacja na bieżąco powiadamia o odstępstwach od norm oraz tworzy długookresowe statystyki wspierające strategiczne zarządzanie.

Wizualizacja na żywo realizacji założonych norm odbywa się poprzez dedykowane, aktywne dashboardy a moduł analityczny umożliwia przetwarzanie danych i tworzenie długookresowych wykresów, rankingów i raportów.

Narzędzie wspierające nowoczesne modele biznesowe

Platforma FleetConnect jest narzędziem, które pozwoli Ci w nowy sposób spojrzeć na działalność Twojej firmy.

Potrafiąc mierzyć czas poszczególnych statusów pracy, przebiegi, wykorzystanie pojazdów i maszyn możesz stworzyć własny system rozliczeń z klientami, podwykonawcami i pracownikami.

A najważniejsze, że taki model opierał się będzie na realnych danych dostarczanych automatycznie online.

analityka biznesowa

Rynek, Klienci, zakres terytorialny – geomarketing

Platforma FleetConnect umożliwia stworzenia własnej mapy  Twojej aktywności biznesowej, Twoich klientów, lokalizacji zleceń i dostaw. Pozwala to na nowy pryzmat analizy działań operacyjnych, efektywniejsze zarządzanie i wspiera podejmowanie strategicznych decyzji. Wizualizacje na mapach umożliwią weryfikacje terenowej struktur organizacyjnej, aktywności sprzedażowej i marketingowej.

Formularz kontaktowy: