Optymalizacja kosztow pracy w terenie

Zarządzanie biznesem opartym na pracy w terenie wymaga dobrej znajomości specyfiki pracy handlowców, serwisantów czy pracowników dostaw. Sukces rynkowy zależny jest od dobrze skonstruowanych procesów, bieżącej ich weryfikacji i możliwości szybkiego wprowadzania usprawnień.

Aby realizować potrzeby klientów zapewniając jakość świadczonych usług musimy liczyć się z coraz większymi kosztami, które finalnie ponosi nasz klient i ryzykujemy tym samym utratę konkurencyjności naszej oferty.

Wykorzystując narzędzia do zdalnego monitoringu pracy w terenie i jej kosztów możesz zbudować przewagę konkurencyjną nie tylko w sferze efektywności i jakości pracy, ale również w sferze kosztowej.

Zacznij od rozwiązania dostarczającego dane pochodzące wprost z pojazdów i od pracowników, które są faktami i są dostępne online. Te dane mogą automatycznie zasilać również inne firmowe systemy. W ramach platformy monitorującej flotę pojazdów i pracę w terenie będziesz miał również dostęp do modułu analitycznego.

  • Otrzymasz na bieżąco zagregowane dane, pogrupowane według Twoich preferencji, również jako przeliczone współczynniki ułatwiające podejmowanie decyzji
  • Porównasz długookresowe trendy, znajdź obszary warte optymalizacji
  • Unikniesz czasochłonnego generowania i analizowania raportów na rzecz przejrzystych, dostosowanych dashboardów. Zamiast poszukiwać danych i agregować wyniki od razu zaczynaj od wyciągania wniosków
  • Zdefiniujesz normy i współczynniki KPI dotyczące pracy w terenie w odniesieniu do Twoich celów biznesowych. Obserwuj ich bieżącą realizację, oraz trendy i statystyki korzystając z narządzi analizy biznesowej.
  • Optymalnie wykorzystasz flotę pojazdów ograniczając niepotrzebne przebiegi, zużycie paliwa, nieplanowane naprawy
  • Sprawdzisz ile realnie czasu potrzebują pracownicy na obsługę klientów w terenie, a za pomocą narzędzi geo-marketingu przeanalizujesz rozkład lokalizacji klientów, daty spotkań, łączny czas spędzony u klientów i w trasie.
  • Będziesz miał kontrolę nad alertami diagnostycznymi w pojazdach, pilnując przeglądów i serwisów unikniesz przestojów w pracy