Przejazdy prywatne, monitorowanie i rozliczenia

Polityka firmowa w zakresie wykorzystywania pojazdów służbowych do celów prywatnych jest bardzo trudna do wdrożenia oraz do bieżącego monitorowanie bez odpowiednich narządzi w postaci wiarygodnego i dostosowywalnego systemu informatycznego.

Platforma FleetConnect umożliwia wdrożenie pełnego procesu identyfikacji, definiowania, bieżących i długookresowych analiz oraz rozliczenia przejazdów prywatnych.

Definiowanie jazd prywatnych

Istnieje zarówno możliwość tworzenia harmonogramów jak i ręczne oznaczanie typów przejazdów w aplikacji mobilnej kierowcy lub poprzez dedykowany przełącznik zainstalowany w pojeździe. Bieżący status wybranej jazdy jest wskazany w aplikacji kierowcy wraz ze statystykami przejazdów. Dodatkowo jest możliwość wizualizacji typu przejazdu w pojeździe podczas jazdy. Rekomendujemy zaawansowany, programowalny przycisk z predefiniowanym trybem jazdy oraz diodami, które wskazują jaki tryb jazdy jest aktualnie wybrany oraz buzzerem, który przypomina kierowcy aby dokonać odpowiedniego ustawienia.

Możliwość korygowania zestawień

Rozwiązanie FleetConnect umożliwia przed podsumowaniem okresu rozliczeniowego na zaimportowanie danych o urlopach, zwolnieniach lekarskich itp., aby końcowe rozliczenia bazowało ma w pełni rzeczywistych danych.

Pracownik wyposażony w aplikację mobilną FleetConnect może korygować dane post factum w przypadku, gdyby jego praca wykraczała poza ramy godzinowe ustawione w harmonogramie lub pracował w dniu zazwyczaj dla niego wolnym od pracy. Pracownik w aplikacji mobilnej FleetConnect może na bieżąco sprawdzać ilość przejechanych kilometrów służbowo i prywatnie dzięki temu sam może kontrolować ich ilość.

W pełni transparentne rozliczenie

Jednoczesny dostęp do bieżącego statusu przejazdów prywatnych, zarówno dla pracodawcy jak i pracownika sprawia, że za pomocą Platformy FleetConnect obsługiwany proces jest w pełni transparentny. Pracownik na każdym etapie ma dostęp do ustalonych stawek oraz ma podgląd wyliczeń i aktualną kwotę rozliczenia.

Architektura platformy FleetConnect umożliwia również na tworzenie własnych programów motywacyjnych związanych z rozliczeniami kilometrów prywatnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta oraz prowadzonej polityki w tym zakresie w firmie. Najczęściej stosowane są przydzielane limity lub bonusy dla pracownika nagradzające go za jazdy bez przekroczeń prędkości w stosunku do znaków drogowych.

Co wyróżnia monitorowanie przejazdów prywatnych w platformie FleetConnect ?

  • Możliwość ustawiania przejazdów prywatnych z harmonogramu, z przycisku i przycisku mobilnego w aplikacji mobilnej dla kierowcy
  • Aplikacja mobilna dla kierowcy z podsumowaniem jego przejazdów prywatnych, możliwością definiowania typu przejazdu
  • Możliwość korekty trybu jazdy post factum z aplikacji mobilnej przez pracownika
  • Możliwość ustawienia limitów na przejazdy prywatne z automatycznym powiadomieniem administratora floty i kierowcę o ich przekroczeniu
  • Przeliczanie danych wstecz uwzględniające urlopy, dni wolne, zwolnienia lekarskie pracowników
  • Informacja o stylu jazdy oraz średnim spalaniu w trybie prywatnym i służbowym
  • Podsumowanie ilości paliwa spalonego podczas przejazdów prywatnych
  • Dostosowanie dashboardów do indywidualnych potrzebach klienta
  • Architektura rozwiązania pozwalająca na tworzenie własnych programów ocen oraz programów motywacyjnych wspierających bezpieczną i ekonomiczna jazdę
Zapytaj o demo aplikacji
Skontaktuj się z nami i dowiedź się więcej.