Architektura aplikacji mobilnej umożliwia dostosowanie zawartości i danych w dashboardach, także może to być przedmiotem dopasowania do ustalonej wersji oferty.

Aplikacja dostępna na urządzeniach z systemem operacyjnym Android i IOS.

Aplikacja dla administratorów floty i osób zarządzających pracownikami w terenie

Aplikacja mobilna FleetConnect w wersji dla administratorów floty i osób zarządzających umożliwia szybki podgląd sytuacji bieżącej, podsumowań dziennych i okresowych oraz długookresowych statystyk i parametrów pobieranych z modułu analizy biznesowe BI.

Zakres dostępu do poszczególnych pojazdów, kierowców, bazy klientów itp. jest zarządzany przez administratora systemu.

aplikacja mobilna

Co wyróżnia aplikację FleetConnect ?

 • Szeroki zakres dostępnych danych, praktycznie na poziomie aplikacji web
 • Na bieżąco i automatycznie raportowane są aktywności pracowników:
  – statusy pracy,
  – liczba wizyt, dostaw, akcji serwisowych itp.
  – podsumowania dzienne i okresowe,
  – aktywności przyporządkowane konkretnym klientom z bazy
 • Aktywny dashboard podsumowujący status floty pojazdów z możliwością filtrowania okresów czasu i grup lub pojedynczych pojazdów
 • Długookresowe statystyki floty i konkretnych kierowców dotyczące:
  – Przebiegów z podziałem na prywatne i służbowe,
  – Całkowitego czasu pracy, czasu spędzonego u konkretnych klientów, czasu w biurze i w trakcie jazdy wizyt,
  – ocen stylu jazdy i statystyk przekroczeń prędkości w stosunku do znaków drogowych

Aplikacja dla kierujących pojazdami

Aplikacja mobilna dedykowana dla kierowcy z założenia umożliwia dostęp do danych dotyczących jego własnych statystyk pracy oraz pojazdu, którego jest użytkownikiem.

Oprócz typowych danych dotyczących pojazdu jak lokalizacje, przebiegi, prędkości, ocenę stylu jazdy, aplikacja pełni rolę ważnego narzędzia wspierającego efektywność realizacji zadań w terenie.

Co wyróżnia aplikację FleetConnect dla kierowców ?

W zakresie wykonywanych zadań w terenie:

 • Możliwość przypisywania określonych postojów do konkretnych klientów lub projektów
 • Dostęp do własnej bazy klientów lub projektów
 • Automatyczne raportowanie wizyt z możliwością edycji i nanoszenia zmian
 • Możliwość wysłania do oczekującego klienta linka do mapy z informacją o naszej lokalizacji i estymowanym czasie dojazdu
 • Funkcjonalność nawigowania do lokalizacji telefonu klienta w celu realizacji zleceń – po potwierdzeniu zgody klient otrzymuje informację o estymowanym czasie dojazdu

W zakresie obszarów dotyczących użytkowania pojazdów:

 • Definiowanie przejazdów prywatnych i służbowych z poziomu aplikacji (brak konieczności instalacji dodatkowych przełączników w pojeździe)
 • Dostęp do ewidencji i aktualnych statystyk przejazdów prywatnych z możliwością edycji i korekty.
 • Ocena i statystyki stylu jazdy
 • Rejestr tankowań pojazdu ułatwiający rozliczenia
 • Monitorowanie przekroczeń prędkości ze specjalnym wskazaniem przekroczeń o 50 km/h w terenie zabudowanym karanym utratą prawa jazdy
Zapytaj o demo aplikacji
Skontaktuj się z nami i dowiedź się więcej.